PARTNERJI

AGFE logo

Koordinator projekta

Association de Gestion des Fonds Européens

Upravljalna in koordinacijska platforma za akcije sistema lokalnih deležnikov, AGFE krepi skladnost in učinkovitost različnih javnih intervencij na področju usposabljanja, zaposlovanja in vključevanja, vključno z združevanjem finančne pomoči lokalnih oblasti z državo, ki jo podpira zlasti Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada (ESS) in Erasmus +.

Logo AID

Partner

Actions Intégrées de Développement

Koordinacija AID je skupno orodje za vodenje mreže 35 centrov usposabljanja za socialno-poklicno integracijo in kolektivno in individualno zagotavljanje storitev za vse svoje člane. Njeni ukrepi so razdeljeni na pet glavnih področij: Delegirano upravljanje zunanjih odnosov in političnih odnosov v imenu vseh, informiranje in komuniciranje, refleksija in izobraževalne dejavnosti, razvoj projektov in podpora vodenju.

logo_ALIEPLIE-Denis1

Partner

Association locale d’insertion par l’économique

Od leta 2002 si združenje ALIE prizadeva za spodbujanje socialne in poklicne integracije mladih in odraslih v težavah. V tem okviru ALIE upravlja „Lokalni načrt za vključevanje in zaposlovanje“ na severu otoka La Reunion in izvaja številne integracijske projekte na področju gradbeništva, zelenih površin, ekološkega kmetovanja in eko-mobilnosti. Ponujamo pogodbe o integraciji za določen čas, ki omogočajo usposabljanje na delovnem mestu, hkrati pa zagotavljajo individualno podporo za dostop do usposabljanja ali zaposlitve.

INUK logo

Partner

INUK Institute for Advanced Communication Management

INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacij

INUK inštitut je neprofitna raziskovalna in izobraževalna organizacija, ki se osredotoča na razvoj in promocijo sodobnih komunikacijskih modelov in strategij, ki podpirajo ekonomijo skupne vrednosti, opolnomočajo skupnosti in omogočajo vključevanje za vse. Inštitut ponuja različne izobraževalne in svetovalne storitve za organizacije (izobraževalne, zasebne in javne) in posameznike, zlasti na področju digitalnega izobraževanja, inkluzivnega izobraževanja, dostopnosti okolja, storitev in informacij za invalide in starejše ter ekonomske in socialne trajnosti.

University of Klagenfurt logo

Partner

University of Klagenfurt

Univerza Celovec je javna univerza v Avstriji. Enota za izobraževanje in izobraževanje odraslih ter poklicno izobraževanje in usposabljanje na Oddelku za izobraževalne vede se v svojih raziskovalnih in učnih dejavnostih med drugim osredotoča na socialno vključenost in vseživljenjsko (life-long, life-wide in life-deep) / transformacijsko učenje odraslih, vključno z dostopom do izobraževanja in krepitvijo zmogljivosti za formalno nizko kvalificirane odrasle ter osnovno izobraževanje za odrasle.

SCF logo

Partner

Scuola Centrale Formazione Associazione

SCF je nacionalno združenje s 47 članskimi organizacijami (ki upravljajo približno 100 centrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje) in je prisotno v 11 italijanskih regijah. Njegovo glavno poslanstvo je zagotavljati podporo za inovativno poučevanje / učenje – s pomočjo tehnologije in digitalizacije, mobilnosti študentov in zaposlenih, stalnega usposabljanja zaposlenih in sodelovanja v evropskih projektih.

Chance B logo

Partner

Chance B Holding GMBH

Združenje Chance B je bilo ustanovljeno leta 1986. Danes je Chance B neprofitna organizacija, ki deluje na vzhodnem Štajerskem. Cilj je zagotoviti podporo tam, kjer jo ljudje potrebujejo, da bi lahko živeli izpolnjeno in neodvisno življenje. V tem okviru Chance B ponuja socialne storitve na različnih področjih. Na področju izobraževanja in dela podpira ljudi, da se zaposlijo na primarnem trgu dela na različne načine, prilagojene posamezniku. Na področju inovacij in razvoja Chance B išče inovativne rešitve v sodelovanju z regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi partnerji.

Pomakni se na vrh