Informacije o projektu

 
 
  • Naslov projekta: Reconnaître les Acquis en Formation par le Travail / Priznavanje učenja na delovnem mestu
  • Kratica: RAFT
  • Referenčna številka projekta: 2020-1-FR01-KA202-080279
  • Program: ERASMUS + KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks (KA202)
  • Trajanje projekta: 1/11/2020 – 31/10/2023
  • Koordinator projekta: Association de Gestion des Fonds Européens, France
RAFT project logo

Projekt “Priznavanje učenja na delovnem mestu” (“Reconnaître les Acquis en Formation par le Travail“) – RAFT is si prizadeva za formalno oceno spretnosti, pridobljenih pri usposabljanju na delovnem mestu. V projektu sodeluje osem partnerjev iz šestih Evropskih držav (Francije, Belgije, Avstrije, Italije, Latvije in Slovenije).

Ozadje

Razne evropske študije so poudarile pomen različnih oblik usposabljanja na delovnem mestu, organiziranega v Evropi, in so razvile priporočila glede ključnih kompetenc za trenerje v organizacijah, kjer poteka usposabljanje na delovnem mestu – EFT. Kljub neformalnemu priznavanju učenja na delovnem mestu (angl. work-based learning), pa se pojavljajo stalne težave pri priznavanju tovrstnih učnih rezultatov. Čeprav so se metodologije vrednotenja učnih rezultatov, ki temeljijo na priložnostnem/neformalnem učenju, izkazale kot zelo pomembne za formalno nizkokvalificirane posameznike, da dosežejo učinkovite poti usposabljanja, pa neformalni značaj teh sistemov trenutno ne omogoča njihovega certificiranja.

Cilji

Namen projekta RAFT je sodelovati pri razvoju sistemov ocenjevanja, ki podpirajo formalizacijo vrednotenja učenja na delovnem mestu z namenom potrjevanja tako pridobljenih veščin ob hkratnem ohranjanju splošnega neformalnega konteksta usposabljanja.

Cilji projekta so:

  • zgraditi jasen, natančen in ustrezen referenčni okvir,
  • razviti postopek ocenjevanja, skladen s postopkom usposabljanja,
  • izdelati preprosta, konkretna, objektivna orodja za opazovanje,
  • izdelati preprosta, konkretna in individualizirana orodja za poročanje.

Ta nov pristop bo formalno nizkokvalificiranim posameznikom omogočil, da poudarijo vse svoje kompetence (poklicno/tehnično znanje, spretnosti in mehke veščine).

Rezultati

V okviru projekta bodo nastali različni rezultati:

Intelektualni rezultati

Konzorcij RAFT bo sodeloval pri razvoju naslednjih inteletkuralnih rezultatov:

Pripravljena bodo ocenjevalna merila za usposabljanje na delovnem mestu v sektorjih HOREKA in HORTIKULTURA z namenom določitve kriterijev in metod ocenjevanja učnih rezultatov.

Izdelan bo vodnik po inovativnih metodah za ocenjevanje priložnostnega/neformalnega učenja, ki bo namenjen učiteljem PIU, da bodo lahko preizkusili razvita orodja (referenčni okvir in orodja za ocenjevanje). Ta priročnik bo vseboval poglavje o različnih instrumentih za spodbujanje priznavanja in /ali potrjevanja poklicnih kompetenc. Še posebej lahko spodbuja izdelavo digitalnih značk, inovativnih virov za upravljanje kariere in talentov.

Pripravljen bo Vodnik kakovosti, ki bo predlagal nekatera koristna merila za zasnovo sistema za priznavanje kompetenc, pridobljenih v priložnostnem ali neformalnem učenju.

Kratkoročno skupno usposabljanje osebja

Izobraževanje trenerjev bo v treh dneh združilo 16 strokovnjakov, ki jim bo predstavljena alfa različica orodij, razvitih v RAFT projektu, da jih bodo lahko optimalno uporabljali s svojimi učenci.

Multiplikativni dogodki

Po dokončanju vseh intelektualnih rezultatov RAFT projekta, bo vsak partner v svoji regiji organiziral promocijski dogodek z namenom predstavitve le-teh. Konzorcij RAFT bo tako skupaj organiziral eno evropsko in 7 regionalnih konferenc.

Promocijski materiali in materiali za razširjanje informacij

Razviti bodo različni promocijski materiali in materiali za razširjanje informacij, vključno s spletno stranjo projekta in Facebook stranjo.

Vsi razviti materiali bodo zainteresiranim na voljo v šestih jezikih na tej spletni strani v razdelku Rezultati.

Pomakni se na vrh